fbpx
Zľava 50€ pri kúpe prvého balenia
CategoriesCievna mozgová príhoda

Náhla cievna mozgová príhoda – liečba a návrat do bežného života

Cievna mozgová príhoda patrí v súčasnosti medzi tretiu najčastejšiu príčinu úmrtia, a to aj napriek tomu, že toto ochorenie sprevádza mnoho sprievodných príznakov. Pri vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody je potrebné akútne vyhľadať lekársku pomoc. Práve včasná diagnostika a liečba pomáha pacientom vrátiť sa späť do bežného života.

Cievna mozgová príhoda – liečba a diagnostika ochorenia

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP), alebo mozgová mŕtvica, je závažný medicínsky stav, ktorý nastáva, keď je prerušené zásobovanie mozgu krvou, čo spôsobuje odumieranie mozgových buniek. NCMP môže byť ischemická, spôsobená zablokovaním tepny, alebo hemoragická, spôsobená prasknutím krvnej cievy. Pre správnu činnosť mozgu a odstránenie následkov je dôležitý neustály prísun kyslíka a cukru, a preto je nutné okamžite zavolať lekársku pomoc.

Diagnostika CMP

Diagnostika NCMP sa vykonáva pomocou rôznych metód a špeciálnych prístrojov. Medzi hlavné diagnostické metódy patria:

  • Fyzikálne vyšetrenie: Lekár kontroluje srdce, krvný tlak a neurologický stav pacienta.
  • Krvné testy: Zisťujú rýchlosť zrážania krvi a hladiny cukru.
  • CT a MRI: Tieto zobrazovacie techniky poskytujú detailné obrazy mozgu, ktoré pomáhajú identifikovať ischemické alebo hemoragické poškodenie.
  • Karotidová ultrasonografia: Vyšetrenie prietoku krvi v karotidových tepnách.
  • Cerebrálna angiografia: Zobrazuje tepny v mozgu a krku pomocou kontrastnej látky a röntgenu​.

Práve správna diagnostika cievnej mozgovej príhody je kľúčová pre rýchlu a účinnú liečbu tohto ochorenia.

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

Liečba NCMP

Liečba cievnej mozgovej príhody závisí od typu, a to či je to ischemická alebo hemoragická mŕtvica.

  • Ischemická mŕtvica sa lieči na základe intravenózneho podávania tPA. Rekombinantný tkanivový aktivátor plazminogénu (tPA) je zlatým štandardom pre rozpúšťanie krvných zrazenín. Je najúčinnejší, ak je podaný do 4,5 hodiny od začiatku príznakov. Pri ischemickej mozgovej príhode sa odporúča podstúpiť aj endovaskulárne procedúry. Tie zahŕňajú mechanické odstránenie zrazeniny pomocou stent retrievera alebo priamu aplikáciu tPA na miesto zrazeniny.1
  • Hemoragická mozgová príhoda spôsobuje krvácanie do mozgu. Preto je potrebné podstúpiť kontrolu krvácania, ktorá sa vykonáva chirurgickými zákrokmi, kedy je nutné zastaviť krvácanie. Takisto je potrebné skontrolovať tlak v mozgu. Na zníženie vnútrolebečného tlaku sa v tomto prípade podávajú špeciálne lieky.

Návrat do bežného života po CMP

Po akútnej fáze je pre obnovenie funkcií a kvality života dôležité rehabilitovať. Rehabilitačné tímy, vrátane fyzioterapeutov, logopédov a ergoterapeutov, pomáhajú pacientom zlepšiť motorické, rečové a každodenné funkcie.2 Cieľom fyzickej rehabilitácie je zlepšenie mobility, sily a rovnováhy. Kognitívna rehabilitácia zas pomáha pacientom zvládať problémy s pamäťou, pozornosťou a inými mentálnymi funkciami. Psychologická pomoc je taktiež často potrebná na zvládnutie depresie, úzkosti a iných emocionálnych problémov po NCMP. Je dôležité si uvedomiť, že cievna mozgová príhoda je závažný stav vyžadujúci rýchlu a efektívnu liečbu na minimalizáciu poškodenia mozgu a zlepšenie prognózy pacienta. Pokroky v diagnostike a liečbe, ako aj efektívne rehabilitačné programy či užívanie výživových doplnkov môžu významne prispieť k návratu pacientov do bežného života a zlepšeniu ich kvality života.

Prekonali ste cievnu mozgovú príhodu? Certifikovaný výživový doplnok Cogniron je určený pre pacientov po mozgovej príhode. Ide o overený a bezpečný doplnok vytvorený na prírodnej báze, ktorý obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces


Zdroje:
(1)  https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/diagnosis-treatment/drc-20350119

(2) https://www.mdpi.com/2227-9059/9/10/1486

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Spýtajte sa odborníka:

Mrtvica priznakyCategoriesCievna mozgová príhoda

Spozorujte mŕtvicu na základe týchto 4 symptómov

Cievna mozgová príhoda zväčša udrie náhle a nedá o sebe vopred vedieť. Avšak na základe týchto 4 symptómov dokážete rozoznať, že ide o cievnu mozgovú príhodu a poskytnúť čo najskôr adekvátnu pomoc. Spoznajte ich a zachráňte pacienta včas.

Čas hrá dôležitú úlohu

Cievna mozgová príhoda prichádza náhle a človek na ňu vopred nemusí byť pripravený. Hoci sprievodných príznakov môže byť veľa, no to, či pacient dostane cievnu mozgovú príhodu teraz alebo nikdy, nevieme s určitosťou nikdy povedať. Preto je potrebné poznať tieto 4 základné symptómy a poskytnúť čo najskôr pacientovi pomoc, pretože pri včasnej diagnostike nemusia byť následky mozgovej príhody tak vážne.

Skratka F-A-S-T

Ako sme povedali, čas hrá pri cievnej mozgovej príhode skutočne veľkú úlohu, a to môžeme vidieť aj v skratke FAST, ktorá sa s CMP úzko spája. No okrem toho ide o skratku, ktorá určuje štyri dôležité symptómy, na základe ktorých môžete zistiť, či pacient prekonal cievnu mozgovú príhodu.

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

F – ako FACE, poukazuje na TVÁR pacienta. Pri prekonaní cievnej mozgovej príhody môže mať pacient veľký problém s mimikou tváre. V prípade, že je pacient pri zmysloch, požiadajte ho, aby sa na vás usmial. Ak tento úkon bude pre neho namáhavý, prípadne jedna strana tváre bude asymetrická a bude padať, potom pravdepodobne prekonal CMP.

A – hovorí o ARMS, teda KONČATINÁCH. Cievna mozgová príhoda zväčša postihuje len jednu polovicu tela, a preto opäť požiadajte pacienta, aby pred seba predpažil obe ruky aspoň na 10 sekúnd. V prípade, že pacient prekonal cievnu mozgovú príhodu, bude pre neho táto činnosť náročná a podarí sa mu zdvihnúť buď len jednu ruku alebo obe, ale s obmedzením.

S – pochádza z anglického slova SPEECH, a teda ide o REČ. Po prekonaní CMP môže byť pre pacienta náročné vykonávať nejakú činnosť, ale odpovedať na pár základných otázok by zvládnuť mohol. Pri odpovediach sa zamerajte na to, či pacientovi rozumiete, akú má artikuláciu a či vie vôbec reagovať na vašu otázku. Ak uvidíte, že stav pacienta nie je až tak vážny, môžete ho požiadať, aby po vás zopakoval jednoduchú vetu. Ak si ju nedokáže zapamätať alebo mu nebudete rozumieť, pravdepodobne ide o CMP. Rovnako S môže odzrkadľovať aj Stabilitu, pretože po prekonaní CMP môže pacient pociťovať závrate, nemusí byť schopný stáť, udržať sa v rovnováhe bez pomoci druhých a môže mať tiež problémy s chôdzou či koordináciou.

T – pochádza zo slova TIME alebo TALKING. A teda ako sme sa už viackrát zmienili, je potrebné s pacientom hovoriť a konať veľmi rýchlo. Pretože ak sa pomoc zanedbá, následky môžu byť veľmi vážne. Po prekonaní CMP však stále treba dbať na stav a zdravie pacienta a je potrebné nasadiť vhodnú rehabilitáciu, upraviť životný štýl a životosprávu, prípadne doplniť živiny vo forme výživových doplnkov, ako je Cogniron, ktorý dokáže pomôcť k návratu do bežného života.

E – síce ide o doplňujúci symptóm cievnej mozgovej príhody, tak aj na ten sa môžete zamerať. E sa zameriava na EYES, teda OČI. V prípade prekonania CMP môže mať pacient problém so zrakom, a teda buď môže na malý okamih stratiť zrak na jednom alebo oboch očiach alebo vidieť zahmlene.

R – pochádza z anglického slova REACT a poukazuje na to, aby ste v prípade cievnej mozgovej príhody rýchlo konali a zavolali lekára. Ak spozorujete na pacientovi aspoň jeden z týchto príznakov, okamžite konajte, hoci príznaky časom zmiznú. Dôležité je tiež zapamätať si, kedy príznaky u pacienta začali.

Cievna mozgová príhoda skutočne postihuje veľké množstvo ľudí, a preto je dobré poznať tieto symptómy, pretože vďaka nim budete vedieť rozoznať, či ide o CMP a poskytnúť tak čo najskôr pacientovi pomoc.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Spýtajte sa odborníka:

Lekar a priznaky cievnej mozgovej prihodyCategoriesCievna mozgová príhoda

Spoznajte príznaky a rozdiely pri ochorení cievnej mozgovej príhody

Poznať varovné príznaky a rozdiely pri rôznych ochoreniach je dôležité, pretože aj táto znalosť na prvý pohľad nenápadných symptómov môže zachrániť ľudský život. Viete, ako sa prejavujú ochorenia mozgových ciev a mozgu a aký je medzi nimi rozdiel?

Aj toto sú príznaky upchatých ciev v mozgu

Upchatie ciev je spôsobené predovšetkým ukladaním tukov a cholesterolu na stenách ciev, ktoré následne zapríčiňujú aterosklerózu, teda kôrnatenie ciev. To znamená, že sa cievy zužujú, upchávajú, sú menej priechodné, čím sa dostáva menšie množstvo kyslíka do mozgu. K upchávaniu ciev dochádza aj uvoľnením trombu (krvnej zrazeniny), ktoré je spočiatku bezpríznakové, no neskôr sa môže prejaviť náhle znecitlivenie, strata videnia, problémy s rečou a pokles ústneho kútika. Okrem toho upchatie ciev predstavuje buď prechodný stav alebo trvalý, ktorý následne vyvoláva cievnu mozgovú príhodu.

Podľa MUDr. Cibulčíka (1):

“Pri upchatí tepny krvnou zrazeninou môže ísť o prechodný, ale i trvalý stav. Pri prechodnom sa zrazenina môže rozpustiť a krvný prietok sa obnoví. Ak to organizmus zvládne rýchlo, prechodné príznaky nemusia zanechať následky. Ak sa zrazenina nerozpustí a cieva zostane natrvalo uzavretá, pacient nie je akútne a adekvátne liečený, šanca vyliečiť sa bez následkov je menšia. Ľuďom, ktorí už väčšiu či menšiu mozgovú príhodu prekonali, hrozí veľké nebezpečenstvo, že sa u nich zopakuje.“

Viete o týchto symptómoch nedokrvenia mozgu?

Čo sa týka symptómov pri nedokrvení mozgu, tak tie sú predovšetkým charakteristické tŕpnutím až ochrnutím polovice tela, bolesťou hlavy, dezorientáciou, nevoľnosťou a závratmi. Okrem týchto symptómov je možné na pacientovi spozorovať aj výrazné potenie či blednutie v tvári, ktoré sa však objavuje aj pri bežných ochoreniach.(2)

Spozorujte príznaky prasknutia ciev v mozgu včas

Prasknutie ciev v mozgu nastáva v dôsledku traumatického poranenia, teda pri úraze alebo pri spontánnom narušení, zväčša pri mozgovej aneuryzme. Pri takomto poranení a prasknutí ciev v mozgu dochádza ku krvácaniu do mozgu, pre ktoré je najtypickejšia výrazná bolesť hlavy v záhlaví a zvracanie. Pacient v tomto prípade môže pocítiť nevoľnosť, a zvýšenú citlivosť na zvuky a svetlo a tiež stratiť pohyblivosť v oblasti šije a končatín. Pri dlhotrvajúcom priebehu tiež dochádza ku strate vedomia, zmätenosti a môžu sa prejaviť aj epileptické záchvaty. Následne sa dostavia aj zmeny psychického stavu, ospalosť, zmätenosť, poruchy reči. Pri prasknutí ciev ide skutočne o čas, a preto je potrebné, čo najskôr vyhľadať pomoc lekárov.(3)

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

Aké sú prejavy malej mozgovej príhody?  

Malá mozgová príhoda sa odborne nazýva Tranzitórny ischemický atak (TIA), ktorý prestavuje veľké riziko mozgového infarktu. Od cievnej mozgovej príhody  sa však líši najmä tým, že trvá kratšie a nie je možné ho spočiatku pozorovať zobrazovacími vyšetreniami (napríklad CT alebo MRI). Preto mu ľudia nevenujú toľko pozornosti ako by mali. Ako vysvetľuje neurologička prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., medzi príznaky TIA patrí porucha reči, slabosť končatín, dvojité videnie alebo porucha zraku na jednom oku a pokles ústneho kútika, rovnako ako u CMP. Tieto príznaky ale trvajú niekoľko minút, jednu hodinu alebo maximálne do 24 hodín. Ide v podstate o ochorenie, pri ktorom dochádza k porušeniu funkcií nervových buniek, ale nedochádza k ich odumretiu. Na základe výpovede docenta MUDr. Brozmana, CSc. môžeme povedať, že (4):

„TIA predstavuje veľké riziko mozgového infarktu, pacient musí ihneď absolvovať základný diagnostický program a ďalší diagnostický postup závisí od anamnézy (rizikového profilu) a klinických nálezov.“

Spoznajte príznaky cievnej mozgovej príhody

Práve cievna mozgová príhoda patrí medzi ochorenia, ktoré sa objavujú úplne nenápadne, nečakane, a preto patria aj medzi časté príčiny úmrtí. Napriek tomu existuje pár príznakov, vďaka ktorým je možné odhaliť cievnu mozgovú príhodu včas a tak predísť tomu najhoršiemu. Ide o príznaky, ktoré je možné zhrnúť do skratky F-A-S-T. Ide o príznaky ako ovisnutie tváre (Face drooping), slabosť v rukách (Arm weakness), problémy s rečou (Speech difficulty) a čas (Time), ktorý identifikuje, že pri cievnej mozgovej príhode je potrebné konať rýchlo. Ďalšími sprievodnými príznakmi sú problémy s videním, závrate, náhla bolesť hlavy, znecitlivenie a neschopnosť reagovať na bolesť, poruchy myslenia a zmena nálad, svrbenie končekov prstov či problémy s chôdzou. Predovšetkým je pri CMP postihnutá len jedna časť mozgu, a preto sa symptómy prejavia len na jednej polovici tela. Podľa prof. Mitchella Elkinda (5):

„Pri mŕtvici každú hodinu odumrie 120 miliónov mozgových buniek. Z toho je zrejmé, že čím skôr sa problém začne riešiť, tým lepšie šance má pacient, aby sa z toho dostal v čo najlepšom stave a so zdravou mysľou.“

Nezabúdajte na príznaky Alzheimerovej choroby

Mnoho ľudí nepridáva veľkú váhu príznakom Alzheimerovej choroby, pretože sa prejavujú úbytkom intelektu, za čo nie vždy môže táto choroba. Avšak medzi primárne príznaky Alzheimerovej choroby môžeme zaradiť zabúdanie, stratu pamäte a nespomenutie si, odkladanie vecí na iné miesto, časovú a miestnu dezorientáciu, zmeny osobnosti a nálad, stratu chuti do vykonávania záľub, zhoršené abstraktné myslenie, problémy s komunikáciou a následne aj obťažné vykonávanie každodenných činností. Tieto príznaky však prichádzajú postupne a v závislosti od stupňa Alzheimerovej choroby sa zhoršujú. Ako vysvetľuje neurologička MUDr. Iveta Nikolová (6):

,,Ide o nenávratné poškodenie mozgových buniek a spojov medzi nimi. Doslova sa niektoré časti mozgu postupne zmenšujú. Sprvu sú poškodené len časti mozgu, kde sídli pamäť, neskôr môže byť postihnutý celý mozog. Pacient  môže rozprávať, chodiť, jesť, vykonávať aj jednoduché činnosti, ale nechápe, čo sa s ním deje. Postupom choroby  sú pacienti schopní robiť stále menej vecí. Nespoznávajú svojich najbližších, nevedia sa orientovať v dovtedy známom priestore, až sú úplne odkázaní na pomoc druhých,“

V závislosti od štádia poškodenia mozgu sa môžu príznaky cievneho ochorenia mozgu navzájom líšiť. Preto je potrebné vedieť rozlišovať či ide o nenápadné symptómy alebo životu ohrozujúce prejavy.

Zdroje:
(1) https://dennik.hnonline.sk/servisne-prilohy/44331-mozgova-prihoda-prichadza-necakane-no-nie-bez-varovania
(2) https://zdravoteka.sk/magazin/ako-vcas-rozpoznat-cievnu-mozgovu-prihodu/
(3) https://zdravoteka.sk/choroby/krvacanie-do-mozgu/
(4) https://www.solen.sk/storage/file/article/Brozman.pdf
(5) https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/co-je-dobre-vediet-o-mrtvici
(6) https://agelclinic.sk/novinky/200921-alzheimer

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Spýtajte sa odborníka:

Prevencia pred mrtvicouCategoriesCievna mozgová príhoda

Rizikové faktory a prevencia proti cievnej mozgovej príhode

Mnoho ľudí sa domnieva, že cievnu mozgovú príhodu môže dostať len starší človek. Bohužiaľ, životný štýl a spôsob života ľudí v dnešnej dobe predstavujú rizikové faktory, ktoré podporujú vznik cievnej mozgovej príhody. Avšak dôkladnou prevenciou je možné vznik CMP potlačiť, prípadne jej úplne predísť.

Rizikové faktory cievnej mozgovej príhody

Medzi najčastejšie rizikové faktory, ktoré podporujú vznik CMP patrí určite dedičnosť, a teda vrodená predispozícia, pohlavie, pričom muži sú viac ohrození ako ženy a vek, pretože vo vyššom veku sa vyskytuje väčšie riziko vzniku cievnej mozgovej príhody. V tom prípade ide o faktory, ktoré sú neovplyvniteľné. Avšak, existujú aj veľmi rizikové faktory, ktoré ovplyvniť vieme. Ide predovšetkým o vysoký krvný tlak, kedy pacienti s arteriálnou hypertenziou, a teda nad 140/90 mmHg sú náchylnejší na vznik CMP. Ďalej ide o ochorenie cukrovky, pretože aj zvýšená hladina krvného cukru nepriaznivo vplýva na vznik CMP. Medzi tieto rizikové faktory môžeme zaradiť aj zvýšenú hladinu cholesterolu či poruchu srdcového rytmu, aterosklerózu, najmä zúženie tých tepien, ktoré privádzajú živiny a kyslík do mozgu. Za rizikový faktor sa považuje aj obezita, nedostatok telesného pohybu, nadmerný príjem alkoholu či fajčenie.

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

Prevencia proti cievnej mozgovej príhode

Dodržaním dôkladnej prevencie je možné znížiť riziko vzniku cievnej mozgovej príhody. Podľa výskumu je možné povedať, že až 90 % pacientov, ktorí dodržiavajú tieto odporúčania, dokázali predísť CMP. Dôležité je však zamerať sa na životosprávu a pravidelný pohyb, vďaka ktorým je možné znížiť telesnú váhu, čo sa v konečnom dôsledku môže preukázať aj na úprave hladiny krvného tlaku, cholesterolu či cukru v krvi. Okrem toho je potrebné znížiť príjem soli v strave, konzumáciu alkoholu či fajčeniu. Rovnako je potrebné dodržiavať preventívne prehliadky u lekára, pravidelne užívať predpísané lieky, nevynechávať či svojvoľne vysádzať lieky a predchádzať stresovým situáciám.

Životospráva a zdravý životný štýl

Zdravá strava a pohyb vplýva na viaceré rizikové faktory a na redukciu hmotnosti. Mali by ste sa predovšetkým zamerať a obohatiť svoju stravu o dostatočné množstvo ovocia a zeleniny. Konzumovať by ste mali denne aspoň 5 porcií, a teda 5 kusov, prípadne pol šálky vytlačenej šťavy z ovocia alebo zeleniny. Zamerať by ste sa mali aj na konzumáciu rýb a chudého mäsa, mliečnych produktov či tukov a olejov, avšak v zdravej forme. Obmedzte príjem soli a konzumáciu už hotových a konzervovaných jedál. Vyhnite sa tiež jedlám s vyšším obsahom cholesterolu ako sú klobásy, slanina či údené potraviny. Zdravý životný štýl tiež súvisí s pohybom, a preto by ste si mali dopriať pravidelnú fyzickú aktivitu, aspoň 5x týždenne a v dĺžke minimálne 30 – 60 minút. Samozrejme môže ísť o aktivity, ako je chôdza, beh, cyklistika či turistika. Obmedziť by ste mali aj fajčenie či konzumáciu alkoholu.

Prevencia liekmi

Aj vďaka medikamentóznej liečbe dokážete predísť cievnej mozgovej príhode. Zväčša pacientom, ktorí už CMP prekonali, sa odporúča užívať určité lieky, ktoré majú za úlohu predchádzať a znížiť riziko vzniku mozgovej príhody. Užívať tieto lieky by ste mali až na podnet a odporúčanie vášho lekára, rovnako ako aj výživových doplnkov, vďaka ktorým sa váš stav po prekonaní CMP môže zlepšiť. Nezabudnite však svojho lekára informovať aj o tom, aké iné medikamenty užívate, pretože niektoré lieky môžu pôsobením iného lieku stratiť svoj účinok.

Vďaka dôkladnej prevencii sa váš stav môže viditeľne zlepšiť. Dôležité je však zamerať sa na úpravu stravy a pohyb, pretože ten dokáže priaznivo vplývať na organizmus vo všetkých smeroch, a to či už ide o vysoký krvný tlak, cholesterol či zvýšený krvný cukor.

 

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Spýtajte sa odborníka:

Rehabilitacia po CMPCategoriesCievna mozgová príhoda

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode

Cievna mozgová príhoda je akútne ochorenie nervového systému, ktoré postihuje najmä ľudí vo vyššom veku alebo ľudí s dedičnou predispozíciou. Ide o tretiu najčastejšiu príčinu smrti vo svete a môže mať trvalé následky, ovplyvňujúce chod vášho bežného života. Rehabilitácia po CMP sa väčšinou začína hneď v nemocnici po stabilizovaní stavu, zvyčajne sa s rehabilitáciou začne do 48 hodín po príhode. Inováciou v oblasti rehabilitácie je určite aj výživový doplnok Cogniron®, ktorý podporuje rehabilitačný proces a prispieva k obnove neurologických nedostatkovodporúčame ho začať užívať čo najskôr po prekonaní.

Dĺžka rehabilitácie a rekonvalescencie je zvyčajne od 3-6 mesiacov a vyžaduje veľké množstvo úsilia a pomoci od špecialistov, vrátane terapeutov, logopédov či fyzioterapeutov.

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

Fyzické aktivity

Veľkú časť rehabilitácie po cievnej mozgovej príhode, tvoria fyzické aktivity. Počas rehabilitácie sa precvičujú napríklad motorické zručnosti, vďaka čomu si pacient môže zlepšiť svoju svalovú silu a koordináciu. Takisto sa trénuje mobilita používaním rôznych pohybových pomôcok, akými sú napríklad invalidný vozík, palička alebo chodítko.

Kinezioterapia

Ide o pohybovú liečbu, ktorej cieľom je udržať u pacienta svalovú a kĺbovú flexibilitu. Pri kinezioterapii sa zachováva rozsah pohybu a redukujú sa stratené funkčné schopnosti. Rovnako pomáha podporiť spontánny návrat mozgových funkcií, ktoré v dôsledku CMP mohli prestať fungovať.

Ergoterapia

Táto časť rehabilitácie zahŕňa liečbu motoricko-intelektuálnych funkciísociálnych schopnosti. Cieľom ergoterapie je dosiahnuť čo najvyšší stupeň sebaobsluhy a samostatnosti v živote. Táto terapia sa hlavne zameriava na vykonávanie činností, ktoré pacient považuje potrebné a užitočné vo svojom živote. Ide o činnosti, ktoré súvisia s každodennými aktivitami, prácou ale aj rekreáciou.

Aká je dĺžka rehabilitácie a čo ovplyvní výsledok?

K najrýchlejšiemu zotaveniu sa väčšinou dostáva počas prvých troch až štyroch mesiacoch po prekonaní CMP. Avšak všetko záleží na tom, ako poctivo pacient berie rehabilitáciu a či berie výživové doplnky, ktoré môžu pomôcť s urýchlením rekonvalescencie. Totižto, v niektorých prípadoch sa pacienti zotavujú až do prvého a druhého roku po prekonaní CMP.

Takisto ako dĺžka rekonvalescencie, aj výsledok záleží od podobných faktorov. Treba brať do úvahy, ako závažne bol mozog poškodený po cievnej mozgovej príhode, aká je intenzita rehabilitačného procesu, či sa pacient súbežne lieči alebo zotavuje z iných ochorení, a takisto v tom svoju rolu zohráva aj užívanie výživových doplnkov, ktoré môžu proces urýchliť.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Spýtajte sa odborníka:

Zľava 50€

pri kúpe prvého balenia

Kupón je možné uplatniť len do 31. 7. 2024.

Nákupný košík Zavrieť