CategoriesCievna mozgová príhoda

Spozorujte mŕtvicu na základe týchto 4 symptómov

Mrtvica priznaky

Cievna mozgová príhoda zväčša udrie náhle a nedá o sebe vopred vedieť. Avšak na základe týchto 4 symptómov dokážete rozoznať, že ide o cievnu mozgovú príhodu a poskytnúť čo najskôr adekvátnu pomoc. Spoznajte ich a zachráňte pacienta včas.

Čas hrá dôležitú úlohu

Cievna mozgová príhoda prichádza náhle a človek na ňu vopred nemusí byť pripravený. Hoci sprievodných príznakov môže byť veľa, no to, či pacient dostane cievnu mozgovú príhodu teraz alebo nikdy, nevieme s určitosťou nikdy povedať. Preto je potrebné poznať tieto 4 základné symptómy a poskytnúť čo najskôr pacientovi pomoc, pretože pri včasnej diagnostike nemusia byť následky mozgovej príhody tak vážne.

Skratka F-A-S-T

Ako sme povedali, čas hrá pri cievnej mozgovej príhode skutočne veľkú úlohu, a to môžeme vidieť aj v skratke FAST, ktorá sa s CMP úzko spája. No okrem toho ide o skratku, ktorá určuje štyri dôležité symptómy, na základe ktorých môžete zistiť, či pacient prekonal cievnu mozgovú príhodu.

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

F – ako FACE, poukazuje na TVÁR pacienta. Pri prekonaní cievnej mozgovej príhody môže mať pacient veľký problém s mimikou tváre. V prípade, že je pacient pri zmysloch, požiadajte ho, aby sa na vás usmial. Ak tento úkon bude pre neho namáhavý, prípadne jedna strana tváre bude asymetrická a bude padať, potom pravdepodobne prekonal CMP.

A – hovorí o ARMS, teda KONČATINÁCH. Cievna mozgová príhoda zväčša postihuje len jednu polovicu tela, a preto opäť požiadajte pacienta, aby pred seba predpažil obe ruky aspoň na 10 sekúnd. V prípade, že pacient prekonal cievnu mozgovú príhodu, bude pre neho táto činnosť náročná a podarí sa mu zdvihnúť buď len jednu ruku alebo obe, ale s obmedzením.

S – pochádza z anglického slova SPEECH, a teda ide o REČ. Po prekonaní CMP môže byť pre pacienta náročné vykonávať nejakú činnosť, ale odpovedať na pár základných otázok by zvládnuť mohol. Pri odpovediach sa zamerajte na to, či pacientovi rozumiete, akú má artikuláciu a či vie vôbec reagovať na vašu otázku. Ak uvidíte, že stav pacienta nie je až tak vážny, môžete ho požiadať, aby po vás zopakoval jednoduchú vetu. Ak si ju nedokáže zapamätať alebo mu nebudete rozumieť, pravdepodobne ide o CMP. Rovnako S môže odzrkadľovať aj Stabilitu, pretože po prekonaní CMP môže pacient pociťovať závrate, nemusí byť schopný stáť, udržať sa v rovnováhe bez pomoci druhých a môže mať tiež problémy s chôdzou či koordináciou.

T – pochádza zo slova TIME alebo TALKING. A teda ako sme sa už viackrát zmienili, je potrebné s pacientom hovoriť a konať veľmi rýchlo. Pretože ak sa pomoc zanedbá, následky môžu byť veľmi vážne. Po prekonaní CMP však stále treba dbať na stav a zdravie pacienta a je potrebné nasadiť vhodnú rehabilitáciu, upraviť životný štýl a životosprávu, prípadne doplniť živiny vo forme výživových doplnkov, ako je Cogniron, ktorý dokáže pomôcť k návratu do bežného života.

E – síce ide o doplňujúci symptóm cievnej mozgovej príhody, tak aj na ten sa môžete zamerať. E sa zameriava na EYES, teda OČI. V prípade prekonania CMP môže mať pacient problém so zrakom, a teda buď môže na malý okamih stratiť zrak na jednom alebo oboch očiach alebo vidieť zahmlene.

R – pochádza z anglického slova REACT a poukazuje na to, aby ste v prípade cievnej mozgovej príhody rýchlo konali a zavolali lekára. Ak spozorujete na pacientovi aspoň jeden z týchto príznakov, okamžite konajte, hoci príznaky časom zmiznú. Dôležité je tiež zapamätať si, kedy príznaky u pacienta začali.

Cievna mozgová príhoda skutočne postihuje veľké množstvo ľudí, a preto je dobré poznať tieto symptómy, pretože vďaka nim budete vedieť rozoznať, či ide o CMP a poskytnúť tak čo najskôr pacientovi pomoc.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Spýtajte sa odborníka: