fbpx
Zľava 50€ pri kúpe prvého balenia

Cievna mozgová príhoda

Cievna mozgová príhoda patrí medzi 2. najčastejšiu príčinu úmrtia na svete a 3. najčastejšiu na Slovensku. Existujú však dva typy cievnej mozgovej príhody, ktoré sa líšia v závislosti od toho, ako vznikajú, no jednu vlastnosť majú spoločnú.

Čo je cievna mozgová príhoda?

Cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt mozgu, apoplexia. Množstvo názvov, no len jedno ochorenie. Cievna mozgová príhoda predstavuje veľmi vážne ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nedostatočného prekrvenia mozgu. Práve krv slúži na to, aby prinášala kyslík a živiny do tela. V prípade, že dôjde k prerušeniu tohto procesu, bunky mozgu začnú odumierať. K prerušeniu môže dôjsť dvomi spôsobmi, a preto pri cievnej mozgovej príhode rozlišujeme ischemickú CMP a hemoragickú CMP.

CIevna mozgova prihoda priznaky

Ischemická cievna mozgová príhoda

CMP predstavuje cerebrovaskulárne ochorenie, ktorého príčinou vzniku je nedokrvenie mozgu. Môže vznikať upchatím tepny, napríklad trombózou alebo aterosklerózou mozgových tepien či iným zanesením tepien, ktoré následne nedokážu priviesť kyslík a živiny do mozgu. Ischemická cievna mozgová príhoda je veľmi častá a tvorí až 80 % prípadov CMP. Existujú však dva typy ischemickej cievnej mozgovej príhody, a to trombotická, ktorá vzniká kvôli krvnej zrazenine a je často označovaná ako mozgový infarkt. Druhým typom je embolická, ktorú spôsobujú embólie, a teda krvné zrazeniny, ktoré sa vytvoria na inom mieste v tele, avšak krvou sa dostanú až do krvných ciev, ktoré zásobujú mozog.

Príznaky ICMP

Príznaky ischemickej cievnej mozgovej príhody sa odlišujú od toho, ktorá časť mozgu je postihnutá. Najčastejšie ide o príznaky ako je zmätenosť, závrate, strata rovnováhy a koordinácie, slabosť tváre často len na jednej strane, problémy s rečou či strata videnia.

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

Hemoragická cievna mozgová príhoda

Hemoragická cievna mozgová príhoda sa od ischemickej líši tým, že vzniká následkom krvácania. Samozrejme, nejde o krvácanie, ktoré je spôsobené úrazom, ale o krvácanie z narušenej cievy v mozgu, prípadne poruchou cirkulácie krvi, čo opäť spôsobuje, že mozog nie je dostatočne vyživený a nie je okysličený. V tom prípade môžeme hovoriť o intracerebrálnom krvácaní. Síce ide o CMP, ktorá sa vyskytuje v menšom množstve ako ischemická CMP, ale spôsobuje závažné neurologické poškodenie a má najzávažnejší dopad na pacientov. Ďalším typom hemoragickej CMP je subanarchnoidálne krvácanie, ktorého príčinou je zväčša prasknutie cievnej aneuryzmy. Opäť ide o veľmi vážny typ CMP, ktorý je charakteristický vysokou úmrtnosťou.

Príznaky HCMP

Príznaky hemoragickej CMP sa od príznakov ischemickej nijako nelíšia, a preto môže byť veľmi ťažké určiť, o akú CMP ide. Avšak pri hemoragickej cievnej mozgovej príhode môže pacient pociťovať silné a prudké bolesti hlavy, poruchu reči, videnia, ochrnutie tváre alebo končatín, zväčša na jednej strane.

Priebeh cievnej mozgovej príhody

Keďže ide o náhle ochorenie, zväčša je nástup akútny a nedá o sebe vedieť. V prípade hemoragickej CMP ide o prudké vzniknutie ťažkostí, ktoré sa môžu vyskytnúť často aj bez známej príčiny, ale aj po fyzickej námahe, po pohlavnom styku, rozčúlení či v úplnom pokoji. Preto je potrebné chodiť na pravidelné lekárske prehliadky a mať pod kontrolou všetky ochorenia, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku CMP. Rovnako je dobre sa vyhýbať fajčeniu a konzumácii alkoholu či iným návykovým látkam a stresu.

Po výskyte príznakov tohto ochorenia je, samozrejme, potrebné odborné vyšetrenie a čo najskôr privolaná pomoc, aby boli následky ochorenia čo najmenšie. Ihneď po prekonaní CMP odporúčame zaradiť do procesu rekonvalescencie výživový doplnok Cogniron®, ktorý obsahuje koncentrovanú zmes prírodných bylinných extraktov, ktoré podporujú rehabilitačný proces a prispievajú k obnove neurologických nedostatkov stratených v dôsledku mŕtvice.

Najnovšie články o cievnej mozgovej príhode

Ďalšie články už čoskoro ...

Zľava 50€

pri kúpe prvého balenia

Kupón je možné uplatniť len do 31. 7. 2024.

Nákupný košík Zavrieť