CategoriesCievna mozgová príhoda

Spoznajte príznaky a rozdiely pri ochorení cievnej mozgovej príhody

Lekar a priznaky cievnej mozgovej prihody

Poznať varovné príznaky a rozdiely pri rôznych ochoreniach je dôležité, pretože aj táto znalosť na prvý pohľad nenápadných symptómov môže zachrániť ľudský život. Viete, ako sa prejavujú ochorenia mozgových ciev a mozgu a aký je medzi nimi rozdiel?

Aj toto sú príznaky upchatých ciev v mozgu

Upchatie ciev je spôsobené predovšetkým ukladaním tukov a cholesterolu na stenách ciev, ktoré následne zapríčiňujú aterosklerózu, teda kôrnatenie ciev. To znamená, že sa cievy zužujú, upchávajú, sú menej priechodné, čím sa dostáva menšie množstvo kyslíka do mozgu. K upchávaniu ciev dochádza aj uvoľnením trombu (krvnej zrazeniny), ktoré je spočiatku bezpríznakové, no neskôr sa môže prejaviť náhle znecitlivenie, strata videnia, problémy s rečou a pokles ústneho kútika. Okrem toho upchatie ciev predstavuje buď prechodný stav alebo trvalý, ktorý následne vyvoláva cievnu mozgovú príhodu.

Podľa MUDr. Cibulčíka (1):

“Pri upchatí tepny krvnou zrazeninou môže ísť o prechodný, ale i trvalý stav. Pri prechodnom sa zrazenina môže rozpustiť a krvný prietok sa obnoví. Ak to organizmus zvládne rýchlo, prechodné príznaky nemusia zanechať následky. Ak sa zrazenina nerozpustí a cieva zostane natrvalo uzavretá, pacient nie je akútne a adekvátne liečený, šanca vyliečiť sa bez následkov je menšia. Ľuďom, ktorí už väčšiu či menšiu mozgovú príhodu prekonali, hrozí veľké nebezpečenstvo, že sa u nich zopakuje.“

Viete o týchto symptómoch nedokrvenia mozgu?

Čo sa týka symptómov pri nedokrvení mozgu, tak tie sú predovšetkým charakteristické tŕpnutím až ochrnutím polovice tela, bolesťou hlavy, dezorientáciou, nevoľnosťou a závratmi. Okrem týchto symptómov je možné na pacientovi spozorovať aj výrazné potenie či blednutie v tvári, ktoré sa však objavuje aj pri bežných ochoreniach.(2)

Spozorujte príznaky prasknutia ciev v mozgu včas

Prasknutie ciev v mozgu nastáva v dôsledku traumatického poranenia, teda pri úraze alebo pri spontánnom narušení, zväčša pri mozgovej aneuryzme. Pri takomto poranení a prasknutí ciev v mozgu dochádza ku krvácaniu do mozgu, pre ktoré je najtypickejšia výrazná bolesť hlavy v záhlaví a zvracanie. Pacient v tomto prípade môže pocítiť nevoľnosť, a zvýšenú citlivosť na zvuky a svetlo a tiež stratiť pohyblivosť v oblasti šije a končatín. Pri dlhotrvajúcom priebehu tiež dochádza ku strate vedomia, zmätenosti a môžu sa prejaviť aj epileptické záchvaty. Následne sa dostavia aj zmeny psychického stavu, ospalosť, zmätenosť, poruchy reči. Pri prasknutí ciev ide skutočne o čas, a preto je potrebné, čo najskôr vyhľadať pomoc lekárov.(3)

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

Aké sú prejavy malej mozgovej príhody?  

Malá mozgová príhoda sa odborne nazýva Tranzitórny ischemický atak (TIA), ktorý prestavuje veľké riziko mozgového infarktu. Od cievnej mozgovej príhody  sa však líši najmä tým, že trvá kratšie a nie je možné ho spočiatku pozorovať zobrazovacími vyšetreniami (napríklad CT alebo MRI). Preto mu ľudia nevenujú toľko pozornosti ako by mali. Ako vysvetľuje neurologička prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., medzi príznaky TIA patrí porucha reči, slabosť končatín, dvojité videnie alebo porucha zraku na jednom oku a pokles ústneho kútika, rovnako ako u CMP. Tieto príznaky ale trvajú niekoľko minút, jednu hodinu alebo maximálne do 24 hodín. Ide v podstate o ochorenie, pri ktorom dochádza k porušeniu funkcií nervových buniek, ale nedochádza k ich odumretiu. Na základe výpovede docenta MUDr. Brozmana, CSc. môžeme povedať, že (4):

„TIA predstavuje veľké riziko mozgového infarktu, pacient musí ihneď absolvovať základný diagnostický program a ďalší diagnostický postup závisí od anamnézy (rizikového profilu) a klinických nálezov.“

Spoznajte príznaky cievnej mozgovej príhody

Práve cievna mozgová príhoda patrí medzi ochorenia, ktoré sa objavujú úplne nenápadne, nečakane, a preto patria aj medzi časté príčiny úmrtí. Napriek tomu existuje pár príznakov, vďaka ktorým je možné odhaliť cievnu mozgovú príhodu včas a tak predísť tomu najhoršiemu. Ide o príznaky, ktoré je možné zhrnúť do skratky F-A-S-T. Ide o príznaky ako ovisnutie tváre (Face drooping), slabosť v rukách (Arm weakness), problémy s rečou (Speech difficulty) a čas (Time), ktorý identifikuje, že pri cievnej mozgovej príhode je potrebné konať rýchlo. Ďalšími sprievodnými príznakmi sú problémy s videním, závrate, náhla bolesť hlavy, znecitlivenie a neschopnosť reagovať na bolesť, poruchy myslenia a zmena nálad, svrbenie končekov prstov či problémy s chôdzou. Predovšetkým je pri CMP postihnutá len jedna časť mozgu, a preto sa symptómy prejavia len na jednej polovici tela. Podľa prof. Mitchella Elkinda (5):

„Pri mŕtvici každú hodinu odumrie 120 miliónov mozgových buniek. Z toho je zrejmé, že čím skôr sa problém začne riešiť, tým lepšie šance má pacient, aby sa z toho dostal v čo najlepšom stave a so zdravou mysľou.“

Nezabúdajte na príznaky Alzheimerovej choroby

Mnoho ľudí nepridáva veľkú váhu príznakom Alzheimerovej choroby, pretože sa prejavujú úbytkom intelektu, za čo nie vždy môže táto choroba. Avšak medzi primárne príznaky Alzheimerovej choroby môžeme zaradiť zabúdanie, stratu pamäte a nespomenutie si, odkladanie vecí na iné miesto, časovú a miestnu dezorientáciu, zmeny osobnosti a nálad, stratu chuti do vykonávania záľub, zhoršené abstraktné myslenie, problémy s komunikáciou a následne aj obťažné vykonávanie každodenných činností. Tieto príznaky však prichádzajú postupne a v závislosti od stupňa Alzheimerovej choroby sa zhoršujú. Ako vysvetľuje neurologička MUDr. Iveta Nikolová (6):

,,Ide o nenávratné poškodenie mozgových buniek a spojov medzi nimi. Doslova sa niektoré časti mozgu postupne zmenšujú. Sprvu sú poškodené len časti mozgu, kde sídli pamäť, neskôr môže byť postihnutý celý mozog. Pacient  môže rozprávať, chodiť, jesť, vykonávať aj jednoduché činnosti, ale nechápe, čo sa s ním deje. Postupom choroby  sú pacienti schopní robiť stále menej vecí. Nespoznávajú svojich najbližších, nevedia sa orientovať v dovtedy známom priestore, až sú úplne odkázaní na pomoc druhých,“

V závislosti od štádia poškodenia mozgu sa môžu príznaky cievneho ochorenia mozgu navzájom líšiť. Preto je potrebné vedieť rozlišovať či ide o nenápadné symptómy alebo životu ohrozujúce prejavy.

Zdroje:
(1) https://dennik.hnonline.sk/servisne-prilohy/44331-mozgova-prihoda-prichadza-necakane-no-nie-bez-varovania
(2) https://zdravoteka.sk/magazin/ako-vcas-rozpoznat-cievnu-mozgovu-prihodu/
(3) https://zdravoteka.sk/choroby/krvacanie-do-mozgu/
(4) https://www.solen.sk/storage/file/article/Brozman.pdf
(5) https://www.unilabs.sk/clanky-invitro/co-je-dobre-vediet-o-mrtvici
(6) https://agelclinic.sk/novinky/200921-alzheimer

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Spýtajte sa odborníka: