CategoriesCievna mozgová príhoda

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode

Rehabilitacia po CMP

Cievna mozgová príhoda je akútne ochorenie nervového systému, ktoré postihuje najmä ľudí vo vyššom veku alebo ľudí s dedičnou predispozíciou. Ide o tretiu najčastejšiu príčinu smrti vo svete a môže mať trvalé následky, ovplyvňujúce chod vášho bežného života. Rehabilitácia po CMP sa väčšinou začína hneď v nemocnici po stabilizovaní stavu, zvyčajne sa s rehabilitáciou začne do 48 hodín po príhode. Inováciou v oblasti rehabilitácie je určite aj výživový doplnok Cogniron®, ktorý podporuje rehabilitačný proces a prispieva k obnove neurologických nedostatkovodporúčame ho začať užívať čo najskôr po prekonaní.

Dĺžka rehabilitácie a rekonvalescencie je zvyčajne od 3-6 mesiacov a vyžaduje veľké množstvo úsilia a pomoci od špecialistov, vrátane terapeutov, logopédov či fyzioterapeutov.

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode, k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €

Fyzické aktivity

Veľkú časť rehabilitácie po cievnej mozgovej príhode, tvoria fyzické aktivity. Počas rehabilitácie sa precvičujú napríklad motorické zručnosti, vďaka čomu si pacient môže zlepšiť svoju svalovú silu a koordináciu. Takisto sa trénuje mobilita používaním rôznych pohybových pomôcok, akými sú napríklad invalidný vozík, palička alebo chodítko.

Kinezioterapia

Ide o pohybovú liečbu, ktorej cieľom je udržať u pacienta svalovú a kĺbovú flexibilitu. Pri kinezioterapii sa zachováva rozsah pohybu a redukujú sa stratené funkčné schopnosti. Rovnako pomáha podporiť spontánny návrat mozgových funkcií, ktoré v dôsledku CMP mohli prestať fungovať.

Ergoterapia

Táto časť rehabilitácie zahŕňa liečbu motoricko-intelektuálnych funkciísociálnych schopnosti. Cieľom ergoterapie je dosiahnuť čo najvyšší stupeň sebaobsluhy a samostatnosti v živote. Táto terapia sa hlavne zameriava na vykonávanie činností, ktoré pacient považuje potrebné a užitočné vo svojom živote. Ide o činnosti, ktoré súvisia s každodennými aktivitami, prácou ale aj rekreáciou.

Aká je dĺžka rehabilitácie a čo ovplyvní výsledok?

K najrýchlejšiemu zotaveniu sa väčšinou dostáva počas prvých troch až štyroch mesiacoch po prekonaní CMP. Avšak všetko záleží na tom, ako poctivo pacient berie rehabilitáciu a či berie výživové doplnky, ktoré môžu pomôcť s urýchlením rekonvalescencie. Totižto, v niektorých prípadoch sa pacienti zotavujú až do prvého a druhého roku po prekonaní CMP.

Takisto ako dĺžka rekonvalescencie, aj výsledok záleží od podobných faktorov. Treba brať do úvahy, ako závažne bol mozog poškodený po cievnej mozgovej príhode, aká je intenzita rehabilitačného procesu, či sa pacient súbežne lieči alebo zotavuje z iných ochorení, a takisto v tom svoju rolu zohráva aj užívanie výživových doplnkov, ktoré môžu proces urýchliť.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Spýtajte sa odborníka: